English
français
español
italiano
Русский язык
Deutsch
日本語
中文

Fira Barcelona

Av. Reina Mª Cristina, s/n 08004 Barcelona,Spain
Tel: 902 233 200

Zukünftige Veranstaltungen

Frühere Veranstaltungen

Hostelco Expo
Details 28 May, 2015
Graphispag Expo
Details March 21 - 24, 2017
Graphispag Expo
Details March 26 - 29, 2019